Sap en Scrum #2: Technical debts

Een van de meest onderschatte zaken binnen scrumtrajecten is het opvoeren van technical debts op de backlog. Het grootste issue hiermee is dat het vaak voor een productowner en zijn stakeholders niet altijd inzichtelijk is welke waarde er gehaald wordt met het refactoren van software die al doet wat hij wil. Toch is het belangrijk om vanuit een scrumteam aandacht te besteden hieraan.

Wanneer er doorgebouwd blijft worden op dit soort software loop je op termijn risico op veel grotere kosten. Denk hierbij aan kosten voor onderhoud, of zaken die compleet omgebouwd moeten worden om een wijziging te kunnen realiseren.

Ondanks dat we er allemaal voor proberen te waken weten wij inmiddels uit ervaring dat er gedurende een project –al dan niet onder tijdsdruk- soms short-cuts genomen worden om toch zaken live te kunnen brengen op de momenten waar we ons aan gecommitteerd hebben. Technical debts zijn in die gevallen een goed middel om binnen de sprints die nog volgen dit dan ook op de juiste wijze adresseren een eventueel fatsoeneren.