SAP en Scrum #1: Product roadmap

Scrum is niet nieuw! Scrum is een van de Agile frameworks en bestaat al sinds de jaren tachtig. Door een duidelijk rolverdeling tussen Scrummaster, Product owner en Development team, het goed inregelen van resources en het gebruik van (scrum) tooling kan op een iteratieve, effectieve en flexibele manier software ontwikkeld worden.

Scrum wordt al geruime tijd gebruikt bij software ontwikkeling en ook bij steeds meer SAP projecten vindt Scrum zijn weg. Over de Scrummethodiek, de aanpak en haar onderdelen is veel informatie te vinden ( zie o.a. www.scrum.org, www.scrumguides.org en vele andere locaties) maar de methode is niet altijd een-op-een in te zetten in een SAP ontwikkel landschap.

Wat wij als newFounders graag willen delen zijn tips hoe de scrum methodiek ingezet kan worden bij SAP software development en wat voor praktische oplossingen onze praktijkervaring ons gebracht heeft in de toepassing ervan.

Een van de eerst gestelde vragen op het gebied van Agile en Scrum binnen een SAP project is “maar waar is de definitiefase dan?”. In het verleden heb ik wel meegemaakt dat we hiervoor een sprint 0 optuigden om toch een soort functioneel ontwerp te schrijven. Pragmatisch gezien is dit niet fout, maar onze voorkeur gaat toch uit naar het combineren van een product roadmap met de productbacklog refinements.

Maar wat is nou een product roadmap? Zoals de naam doet vermoeden is het een uitgestippeld pad voor de komende tijd waarin je aangeeft welke hoe de nieuwe functionaliteit of app er op een bepaald moment uit moet zien. In de meeste gevallen bevat de roadmap in hoofdlijnen wanneer er wat gerealiseerd zou moeten zijn.

Het voordeel van een doelgerichte roadmap is dat de discussie over functionaliteit verschuift van het discussiëren over features en functionaliteit naar het discussiëren over hoe het beoogde doel behaald gaat worden. Dit ondervangt ook de problemen rondom het geven van commitment op een feature, waar een ontwikkelteam alleen commitment wil geven op wat er de komende weken wordt opgeleverd.

Om te voorkomen dat je als ontwikkelteam een huis bouwt welke na oplevering nog onderkelderd moet worden omdat die user-story een lagere prioriteit gekregen had geeft de roadmap je houvast als het gaat om het totaalplaatje.