newFounders start HCM changes project bij grote internationale organisatie

Sinds half maart zijn de newFounders bezig met het optuigen van een oplossing op het gebied van HCM changes. Binnen dit traject worden meerdere HCM (master)data wijziginsprocessen aangeboden aan decentrale HR afdelingen welke niet in SAP werken. Het uitgangspunt is het uitbannen van het gebruik van losse excelbladen voor de betreffende wijzigingen en deze processen zo efficient mogelijk in te richten (met goedkeuring en het vier ogen-principe waar nodig).

 De verwachting is dat deze oplossing medio dit jaar wordt opgeleverd en vervolgens in het derde kwartaal wordt uitgerold naar alle nederlandse vestigingen van deze multinational.