Userstories

SAP en Scrum #3: Product backlog refinements

Binnen de organisaties waar wij werkzaam zijn zien we veel verschillende uitvoeringen van de randprocessen voor een Scrumtraject. Een van de meest krachtige tools in aanloop naar een sprint is voor ons toch de product backlog refinement gebleken. Een product backlog refinement is een sessie waarin het ontwikkelteam samen met de scrummaster en de productowner de userstories voor de komende sprints doorspreken. In de trajecten die wij doen, ligt daar in de eerste paar weken de nadruk op en houden we zo’n sessie een a twee keer per week, verder in het traject zien we over het algemeen de interval afnemen en terugzakken naar een keer per twee weken.

Sap en Scrum #2: Technical debts

Een van de meest onderschatte zaken binnen scrumtrajecten is het opvoeren van technical debts op de backlog. Het grootste issue hiermee is dat het vaak voor een productowner en zijn stakeholders niet altijd inzichtelijk is welke waarde er gehaald wordt met het refactoren van software die al doet wat hij wil. Toch is het belangrijk om vanuit een scrumteam aandacht te besteden hieraan. Wanneer er doorgebouwd blijft worden op dit soort software loop je op termijn risico op veel grotere kosten. Denk hierbij aan kosten voor onderhoud, of zaken die compleet omgebouwd moeten worden om een wijziging te kunnen realiseren.

SAP en Scrum #1: Product roadmap

Scrum is niet nieuw! Scrum is een van de Agile frameworks en bestaat al sinds de jaren tachtig. Door een duidelijk rolverdeling tussen Scrummaster, Product owner en Development team, het goed inregelen van resources en het gebruik van (scrum) tooling kan op een iteratieve, effectieve en flexibele manier software ontwikkeld worden. Scrum wordt al geruime tijd gebruikt bij software ontwikkeling en ook bij steeds meer SAP projecten vindt Scrum zijn weg. Over de Scrummethodiek, de aanpak en haar onderdelen is veel informatie te vinden ( zie o.a. www.scrum.org, www.scrumguides.org en vele andere locaties) maar de methode is niet altijd een-op-een in te zetten in een SAP ontwikkel landschap. Wat wij als newFounders graag willen delen zijn tips hoe de scrum methodiek ingezet kan worden bij SAP software development en wat voor praktische oplossingen onze praktijkervaring ons gebracht heeft in de toepassing ervan.

Running both HANA Express Edition & SAP ABAP trial on a dedicated cloud server for less than € 35 a month

This blog describes the steps I took to install both an HANA Express Edition (HXE) instance and an SAP NetWeaver AS ABAP edition (NPL) in a very cost effective way. I used to run a few virtual machines on my laptop, which was useful for some small development and training purposes. But as I wanted to do some shared development with a few of my colleagues, the need arose to have a system with common access. And as the Amazon (AWS) or Azure costs are considerable if you are running the system quite often, I wanted to have a look at other solutions. I found out that Hetzner.de has an auction for servers that were “abandoned” by previous users. Hetzner offers those secondhand servers for a low price, and I was able to grab an I7-2600 with 32 Gb and 2x 1.5 Tb hdd for €34.57. Not bad, if I compare this price with what I used to pay for something similar at Amazon. Read the blog at blogs.sap.com